Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn. Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38 w Poznaniu.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. „Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38

Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych

Zapytanie ofertowe na  Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38 w Poznaniu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn. Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 38 w okresie 01.09.2023r. do 30.06.2024r.

Informacja o odrzuceniu ofert

Dotyczy postępowania pn. Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 38 w okresie 01.09.2023r. do 30.06.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. „Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu…”

Informacja o kwocie

Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. świadczenia usług cateringowych w ZSP10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę lamp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na dostawę lamp

Zapytanie ofertowe na Dostawę lamp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na Remont schodów zewnętrznych głównych SP nr 38 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych

Zapytanie ofertowe na Remont schodów zewnętrznych głównych SP nr 38 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem oświetlenia LED na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zmiana dotycząca zapytania ofertowego na dostawę komputerów przenośnych

Zmiana dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę i instalację komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem oświetlenia LED

Zapytanie ofertowe na Dostawę wraz z montażem oświetlenia LED na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalacje komputerów przenośnych

Zapytanie ofertowe na Dostawę i instalację komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Informacja o kwocie

Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. „Poprawa komfortu akustycznego…”.

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38” oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na modernizację węzła cieplnego w budynku Przedszkola nr 64. Dokumenty

Zapytanie ofertowe na modernizację węzła cieplnego

Zapytanie ofertowe pn. Modernizacja węzła cieplnego ul. Winogrady 24 w Poznaniu postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p. zmianami) Dokumenty do zapytania zapytanie ofertowe – pdf projekt – pdf załącznik nr 1 (formularz ofertowy) […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu. Dokumenty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p. zmianami) Dokumenty do […]

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu. Dokumenty

Odpowiedź na kolejne zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”: W dniu 9.05 2022 r do zamawiającego wpłynęło następne zapytanie. Odpowiedź w załączniku. Dokumenty do zapytania

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”: W dniu 5.05 2022 r do zamawiającego wpłynęło zapytanie: Zwracam się prośbą o przesłanie rzutu budynku wraz z oznaczonymi pomieszczeniami podlegającymi adaptacji akustycznej wraz z podaniem wysokości pomieszczeń, a w przypadku auli przekroju […]