Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Dokumenty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz