Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”.

Materiały do zamówienia należy pobrać pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba4a4f94-367c-11ed-8832-4e4740e186ac