Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Dokumenty

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz