Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem oświetlenia LED

Zapytanie ofertowe na Dostawę wraz z montażem oświetlenia LED na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu

postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z p. zmianami).

Dokumenty do zapytania