Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę lamp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Dokumenty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz