Odpowiedź na kolejne zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”:

W dniu 9.05 2022 r do zamawiającego wpłynęło następne zapytanie. Odpowiedź w załączniku.

Dokumenty do zapytania