Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych

Zapytanie ofertowe na Remont schodów zewnętrznych głównych SP nr 38 w Poznaniu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu

postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z p. zmianami).

Dokumenty do zapytania

  • zapytanie ofertowe – pdf
  • załącznik nr 1.1 (formularz oferty) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 1.2 (kosztorys) – pdf
  • załącznik nr 3 (oświadczenie o spełnianiu warunków) – wersja edytowalna
  • załącznik nr 4.1 (specyfikacja techniczna) – pdf
  • załącznik nr 4.2 (obmiar) – pdf