Zapytanie ofertowe na modernizację węzła cieplnego

Zapytanie ofertowe pn. Modernizacja węzła cieplnego ul. Winogrady 24 w Poznaniu

postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p. zmianami)

Dokumenty do zapytania