Zmiana dotycząca zapytania ofertowego na dostawę komputerów przenośnych

Zmiana dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę i instalację komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie wymogów określonych w pkt. 4

który otrzymuje brzmienie:

Opis przedmiotu obejmuje dostawę komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania. Cena obejmuje wszelkie usługi towarzyszące.

Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu laptopów.

Tym samym w zakresie wszystkich wymogów określonych w treści zapytania ofertowego wykreśla się wymóg dotyczący montażu laptopów.