Informacja o kwocie

Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38” .

Dokumenty

Informacja o kwocie – pobierz