Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na modernizację węzła cieplnego w budynku Przedszkola nr 64.

Dokumenty