Informacja o kwocie

Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu w okresie 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r.”

Dokumenty

Informacja o kwocie – pobierz