Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na Remont schodów zewnętrznych głównych SP nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu.

Dokumenty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz