Szkoła Podstawowa nr 38

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

61 820-36-91 w. 32
sekretariat@sp38.pl

Przedszkole nr 64
im. „Bolka i Lolka”
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 10

ul. Winogrady 24
61-663 Poznań

61 820-11-00
sekretariat@przedszkole64poznan.pl