Bez kategorii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn. Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38 w Poznaniu.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. „Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38

Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych

Zapytanie ofertowe na  Remont schodów zewnętrznych do budynku SP nr 38 w Poznaniu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania pn. Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 38 w okresie 01.09.2023r. do 30.06.2024r.

Informacja o odrzuceniu ofert

Dotyczy postępowania pn. Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 38 w okresie 01.09.2023r. do 30.06.2024r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. „Świadczenie usług cateringowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu...”

Informacja o kwocie

Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. świadczenia usług cateringowych w ZSP10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę lamp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na dostawę lamp

Zapytanie ofertowe na Dostawę lamp na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.