Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38” oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na modernizację węzła cieplnego w budynku Przedszkola nr 64. Dokumenty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz

Zapytanie ofertowe na modernizację węzła cieplnego

Zapytanie ofertowe pn. Modernizacja węzła cieplnego ul. Winogrady 24 w Poznaniu postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p. zmianami) Dokumenty do zapytania zapytanie ofertowe – pdf projekt – pdf załącznik nr 1 (formularz ofertowy) […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu. Dokumenty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu postępowanie jest realizowane poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. 2021r. poz. 1129 z p. zmianami) Dokumenty do […]

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu. Dokumenty

Odpowiedź na kolejne zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”: W dniu 9.05 2022 r do zamawiającego wpłynęło następne zapytanie. Odpowiedź w załączniku. Dokumenty do zapytania

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu”: W dniu 5.05 2022 r do zamawiającego wpłynęło zapytanie: Zwracam się prośbą o przesłanie rzutu budynku wraz z oznaczonymi pomieszczeniami podlegającymi adaptacji akustycznej wraz z podaniem wysokości pomieszczeń, a w przypadku auli przekroju […]