Bez kategorii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę wraz z montażem oświetlenia LED na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zmiana dotycząca zapytania ofertowego na dostawę komputerów przenośnych

Zmiana dotyczy zapytania ofertowego na Dostawę i instalację komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem oświetlenia LED

Zapytanie ofertowe na Dostawę wraz z montażem oświetlenia LED na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Zapytanie ofertowe na dostawę i instalacje komputerów przenośnych

Zapytanie ofertowe na Dostawę i instalację komputerów przenośnych (laptopów) z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Informacja o kwocie

Informacja o kwocie, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dot. "Poprawa komfortu akustycznego...".

Odpowiedź na zapytanie ofertowe

Dotyczy postępowania pn. „Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. "Poprawa komfortu akustycznego oraz infrastruktury technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 38" oraz informacja o zmianie terminu składania ofert.